Sistem trgovanja: Kontrole pred trgovanjem

Kontrole pred trgovanjem se nanašajo na najvišjo vrednost naročila in najvišjo količino naročila, ki se določita enkrat letno v skladu s Pravili borze in Navodili za trgovanje.

Mejne vrednosti se objavijo vsako leto na naslednji način:
  • za lastniške instrumente najkasneje do 15. marca (uporabljati se pričnejo 1. aprilom);
  • za dolžniške instrumente najkasneje do 15. aprila (uporabljati se pričnejo s 1. majem).

Zadnja revizija najvišje vrednosti in količine naročila je bila izvedena dne 15. maja 2020. Podroben pregled je na voljo v datoteki.
Oznaka ISIN Najvišja vrednost naročila Max. količina naročila
  • Oznaka
  • Najvišja vrednost naročila
  • Max. količina naročila