Sistem trgovanja: Kontrole pred trgovanjem

Kontrole pred trgovanjem se nanašajo na najvišjo vrednost naročila in najvišjo količino naročila, ki se določita enkrat letno v skladu s Pravili borze in Navodili za trgovanje.

Mejne vrednosti se objavijo vsako leto na naslednji način:
  • za lastniške instrumente najkasneje do 15. marca (uporabljati se pričnejo 1. aprilom);
  • za dolžniške instrumente najkasneje do 15. maja (uporabljati se pričnejo s 1. junijem).
Kontrole pred trgovanjem in ostali podatki 2024 za lastniške instrumente (velja od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025)
 Kontrole pred trgovanjem in ostali podatki 2023 (za lastniške instr. velja od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024; za dolžniške instr. velja od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2024)
Oznaka ISIN Najvišja vrednost naročila Max. količina naročila
  • Oznaka
  • Najvišja vrednost naročila
  • Max. količina naročila