Segmenti trga SI ENTER: Segment PROGRESS

Segment PROGRESS je zahtevnejši segment trga SI ENTER in je namenjen družbam, ki imajo cilj v najkrajšem možnem času napredovati na organiziran trg. Segment PROGRESS je zasnovan v sodelovanju z Zagrebško borzo in pomeni pripravljalno stopničko pred uvrstitvijo na borzni trg.

Na segment PROGRESS se lahko uvrstijo delnice, obveznice ter komercialni zapisi, uvrstitev pa je možna zgolj na pobudo izdajatelja. Pogoji za uvrstitev ter kasnejše obveznosti izdajateljev so strožji od segmenta ADVANCE, toda še vedno ohlapnejši od organiziranega trga. Izdajatelj je dolžan za vsaj prvi dve leti uvrstitve na segment PROGRESS imenovati s strani borze pooblaščenega svetovalca, ki skrbi za pravilno izpolnjevanje obveznosti izdajatelja.