Izdajatelji: Obveznosti izdajateljev

Za uvrstitev finančnih instrumentov na trg SI ENTER morajo finančni instrumenti in njihovi izdajatelji izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije:
  • splošne pogoje za uvrstitev 
  • dodatne pogoje, ki so določeni za razvrstitev v posamezni segment borznega trga. 
Z uvrstitvijo instrumentov na trg SI ENTER izdajatelj ne postane javna družba v skladu s tretjim poglavjem ZTFI-1, zato je obseg obveznosti izdajatelja v primerjavi z borznim trgom manjši. Obveznosti izdajateljev na trgu SI ENTER določajo predvsem Pravila trga SI ENTER ter Uredba o zlorabi trga.