Segmenti trga SI ENTER: Segment BASIC

Segment BASIC je poseben segment, pri katerem je uvrstitev možna le na pobudo borze. Borza v segment uvršča izključno delnice slovenskih podjetij, ki izpolnjujejo osnovne kriterije ter niso uvrščena na drugo mesto trgovanja. 

Cilj segmenta BASIC je vlagateljem ponuditi enostavnejšo možnost za vstop ali izstop iz naložb, pri katerih druge možnosti razen izvenborznega (OTC) trgovanja ni. O uvrstitvah, ustavitvah trgovanja ter umikih odloča borza izključno po lastni presoji.

Vlagatelji se morajo zavedati, da izdajatelji na segmentu BASIC nimajo nobenih obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij. Prav tako morebitna uvrstitev delnice s strani borze ne pomeni, da borza priporoča njen nakup ali drugo izpostavljenost.