Trg SI ENTER je večstranski sistem trgovanja (multilateral trading facility – MTF) v upravljanju Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana


Namen trga SI ENTER je zapolniti vrzel med izvenborznim (OTC) trgovanjem ter borznim trgom. S tem se vlagateljem nudi možnost lažjega investiranja (ter izstopa) v naložbe do katerih običajno nimajo dostopa, hkrati pa izdajateljem, ki si vsaj zaenkrat ne želijo postati javne družbe, omogoča zbiranje kapitala oz. uvrstitev instrumentov na bistveno manj zahteven trg. Pri tem se je potrebno zavedati, da morebitne manjše obveznosti izdajateljev lahko pomenijo višje tveganje za vlagatelje.

Trg SI ENTER je razdeljen na več segmentov, od katerih je vsak namenjen oz. prilagojen posameznim vrstam izdajateljev.
 

 

Segment ADVANCE

Segment ADVANCE predstavlja vstopno točko za družbe, ki se prvič srečujejo z borzo in kapitalskim trgom. Način trgovanja je povsem enak kot na borznem trgu, hkrati pa se segment odlikuje z enostavnejšimi obveznostmi za izdajatelje ter nizkimi stroški.

V segment ADVANCE se lahko uvrstijo delnice, obveznice ter komercialni zapisi. Uvrstitev je možna zgolj na podlagi zahteve izdajatelja, pogoji so enostavni, postopek uvrstitve pa zelo hiter.

Segment BASIC

Segment BASIC je poseben segment, pri katerem je uvrstitev možna le na pobudo borze. Borza v segment uvršča izključno delnice slovenskih podjetij, ki izpolnjujejo osnovne kriterije ter niso uvrščena na drugo mesto trgovanja.

Vlagatelji se morajo zavedati, da izdajatelji na segmentu BASIC nimajo nobenih obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij. Prav tako morebitna uvrstitev delnice s strani borze ne pomeni, da borza priporoča njen nakup ali drugo izpostavljenost.

Segment PROGRESS

Segment PROGRESS je zahtevnejši segment trga SI ENTER in je namenjen družbam, ki imajo cilj v najkrajšem možnem času napredovati na organiziran trg. Segment PROGRESS je zasnovan v sodelovanju z Zagrebško borzo in pomeni pripravljalno stopničko pred uvrstitvijo na borzni trg.