Obveznosti izdajateljev: Obveznosti izdajateljev po uvrstitvi

 • Segment ADVANCE
 • Podsegment Obveznosti
  Delnice
  • Revidirano letno poročilo,
  • Notranje in druge informacije v skladu z Uredbo MAR,
  • Informacije v zvezi s tem, na kakšen način, kje, kdaj in kako lahko imetniki finančnih instrumentov uresničujejo svoje pravice, 
  • Informacije v zvezi s korporacijskimi akcijami izdajatelja, ki imajo vpliv na število ali lastnosti vrednostnih  papirjev,
  • Spremembe vsebine pravic, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev,
  • Relevantne informacije v zvezi s postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja.
  Obveznice
  • Nerevidirano letno poročilo,
  • Notranje in druge informacije v skladu z Uredbo MAR,
  • Informacije v zvezi s tem, na kakšen način, kje, kdaj in kako lahko imetniki vrednostnih papirjev uresničujejo svoje pravice, 
  • Informacije v zvezi s korporacijskimi akcijami izdajatelja, ki imajo vpliv na število ali lastnosti finančnih instrumentov,
  • Spremembe vsebine pravic, ki izhajajo iz finančnih instrumentov,
  • Relevantne informacije v zvezi s postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja.
  Komercialni zapisi
  • Notranje in druge informacije v skladu z Uredbo MAR.
 • Segment BASIC
 • Podsegment Obveznosti
  Delnice
  • Izdajatelji so prosti vseh obveznosti obveščanja,
  • Borza enkrat letno preverja, da so uvrščeni izdajatelji objavili letno poročilo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
 • Segment PROGRESS
 • Podsegment Obveznosti
  Delnice
  • Podatke o vseh spremembah v zvezi s pravicami in lastnostmi, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev,
  • Podatki o skupščini, vključno z vabilom na skupščino, z dnevnim redom in predlogi sklepov, 
  • Vse odločitve in informacije o odločitvah, ki jih sprejme skupščina,
  • Letna finančna poročila,
  • Polletna finančna  poročila,
  • Informacije o povečanju ali zmanjšanju kapitala,
  • Informacije o statusnih spremembah izdajatelja,
  • Notranje in druge informacije v skladu z Uredbo MAR.
  Obveznice
  • Podatke o vseh spremembah v zvezi s pravicami in lastnostmi, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev,
  • Podatki o skupščini imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev, vključno z vabilom na skupščino, z dnevnim redom in predlogi sklepov, 
  • Vse odločitve in informacije o odločitvah, ki jih sprejme skupščina,
  • Letna finančna poročila,
  • Polletna finančna  poročila,
  • Informacije o povečanju ali zmanjšanju kapitala,
  • Informacije o statusnih spremembah izdajatelja,
  • Notranje in druge informacije v skladu z Uredbo MAR.
  Komercialni zapisi
  • Podatke o vseh spremembah v zvezi s pravicami in lastnostmi, ki izhajajo iz komercialnih zapisov,
  • Podatki o skupščini imetnikov komercialnih zapisov, vključno z vabilom na skupščino, z dnevnim redom in predlogi sklepov, 
  • Vse odločitve in informacije o odločitvah, ki jih sprejme skupščina,
  • Letna finančna poročila,
  • Polletna  finančna  poročila,
  • Informacije o povečanju ali zmanjšanju kapitala,
  • Informacije o statusnih spremembah izdajatelja,
  • Notranje in druge informacije v skladu z Uredbo MAR.