Splošni podatki:  
Ime podjetja: Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Naslov: Slovenska cesta 56
Mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Ustanovitev: 26. december 1989
Osnovni kapital: 1.400.893,01 EUR
Davčna številka: SI59780061
Matična številka: 5316081000
Subjekt vpisan pri: Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. vložka: 1/04218/00
Delničarji: Edini delničar Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Hrvaška
LEI koda: 74780000M03HFUUXFU21
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 12
Predsednik uprave mag. Aleš Ipavec
Članica uprave: mag. Nina Vičar
Pomoč strankam:  
E-mail: info@ljse.si
Telefon: +386 1 471 0211
Faks: +386 1 471 0213
Internet: https://www.ljse.si, https://seonet.ljse.si
Letno poročilo: Letno poročilo 2021