Mesta trgovanja: MTF - SI ENTER

SI ENTER je večstranski sistem trgovanja (ang. multilateral trading facility - MTF), katerega upravlja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana.

SI ENTER omogoča trgovanje z finančnimi instrumenti, ki niso uvršceni na borzni trg in v primerjavi z OTC trgom zagotavlja transparentnejše ter boljše oblikovanje tečajev.

Pri investiranju v finančne instrumente, s katerimi se trguje na trgu SI ENTER, morajo vlagatelji vzeti v obzir naslednje:
  • ta trg predstavlja alternativni trg borznemu trgu;
  • na tem trgu se, v primerjavi z borznim trgom, zahteva nižja transparentnost poslovanja, zaradi česar prinaša trgovanje z finančnimi instrumenti na tem trgu večja investicijska tveganja.