Financiranje preko trga SI ENTER: Prednosti uvrstitve na trg SI ENTER

Uvrstitev instrumentov v trgovanje na trg SI ENTER prinaša več prednosti pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev družbe.

Ena bistvenih prednosti uvrstitve je lažje financiranje svojega poslovanja in vlaganja v razvoj. Uvrstitev na borzo odpira nove možnosti financiranja podjetja ter omogoča dostop do novih virov sredstev, pri čemer pa dosedanjih virov ne zapira temveč jih dodatno krepi. 

Z uvrstitvijo na MTF se poveča prepoznavnost podjetja, zaradi zagotavljanja obveznosti poročanja, h kateremu so zavezana. To povečuje zaupanje vlagateljev za investiranje v taka podjetja. Zadolževanje z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev je na primer pogosto ugodnejše v primerjavi z bančnimi posojili, zagotavlja pomembno možnost razpršitve virov financiranja ter hkrati običajno ne vsebuje omejitev poslovanja, zavarovanj in drugih zavez, ki pogosto spremljajo bančno financiranje. 

S kotacijo na borzi se širi krog vlagateljev, tako domačih kot tujih.

Večja preglednost poslovanja pomeni tudi večjo prepoznavnost podjetja v medijih, kar ima neposredne pozitivne učinke na zaupanje in ugled podjetja.