Produkti in storitve: LJSE monitor

LJSE monitor je spletna aplikacija za distribucijo borznih podatkov v realnem času. Uporabnik ima neposreden (on-line) dostop, brez zamika, do vseh trgovalnih podatkov in trenutnem gibanju tečajev. Uporaba aplikacije je za končnega uporabnika zelo preprosta. Namenjen je vlagateljem, delničarjem, tistim, ki to želijo postati, upraviteljem (managerjem), analitikom, skratka vsem, ki želijo imeti hitre, zanesljive in verodostojne podatke o realnem stanju in tečajih na Ljubljanski borzi.

Več informacij na: pitanja@zse.hr