Trgovanje: Urnik trgovanja

Trgovanje na Ljubljanski borzi poteka po naslednjem urniku:

Avkcijsko trgovanje

V avkcijskem načinu trgovanja se trguje z manj likvidnimi instrumenti, ki ne izpolnjujejo kriterijev likvidnosti.

 
Faza Trajanje
Trg je delno odprt 8:00 – 11:101/11:201​/11:301​ 
Avkcija  11:101/11:201​/11:301​ – 14:101/14:201​/14:301
Trg je delno odprt 14:101/14:201​/14:301​​ – 16:00
 1 Trajanje avkcije je odvisno od tega, v katerem segmentu je finančni instrument.

Trgovanje s svežnji

Faza Trajanje
Trg je odprt 8:00 – 15:30