Sistem trgovanja: Prekinitvene avkcije

Prekinitvene avkcije so varovalni mehanizem, katerega cilj je preprečevanje nastanka večjih, nenadnih nihanj tečajev ter nastanka posledic napak pri vnosu naročil. Prekinitvene avkcije se lahko sprožijo v neprekinjenem in avkcijskem načinu trgovanja. 
  • Kdaj se sprožijo prekinitvene avkcije?
    • Ob vnosu naročila, ki bi privedlo do sklenitve A enega ali več poslov, katerih tečaj bi presegel vnaprej definiran dinamični interval B gibanja tečaja. Referenčni tečaj dinamičnega intervala je tečaj zadnjega posla C
    • Ob vnosu naročila, ki bi privedlo do sklenitve D enega ali več poslov, katerih tečaj bi presegel vnaprej definiran statični interval E gibanja tečaja. Referenčni tečaj statičnega intervala je zadnji avkcijski tečaj  F (iz otvoritvene, zaključne, prekinitvena avkcije ali avkcije, izvedene v okviru akcijskega načina trgovanja). Če na določen trgovalni dan ni bilo sklenjenih nobenih poslov v okviru avkcije, se kot referenčni tečaj upošteva zadnji tečaj, ki se je oblikoval v prejšnjih trgovalnih dnevih.
Oznaka ISIN Razred Dinamični interval gibanja tečajev Statični interval gibanja tečajev Podaljšana prekinitvena avkcija Referenčni tečaj 2 Referenčni tečaj 1 Min. tečaj Najvišji tečaj
  • Oznaka
  • Dinamični interval gibanja tečajev
  • Statični interval gibanja tečajev
Razred
0
No Trading Limits
X
Trading Limits Exception