Na Ljubljanski borzi se od 10. decembra 2010 trguje na popolnoma elektronskem trgovalnem sistemu Xetra® (Exchange Electronic Trading).

Ljubljanska borza je 9. decembra 2019 trgovalni sistem nadgradila s sodobno trgovalno arhitekturo Xetra® T7, tj. inovativen trgovalni sistem, ki omogoča koriščenje naprednih, fleksibilnih uporabniških rešitev, ki z nizko latenco in visoko pretočnostjo zagotavljajo izboljšano procesiranje podatkov.