Izdajatelji: Segmenti trga SI ENTER

Trg SI ENTER je večstranski sistem trgovanja (MTF), ki ga upravlja Ljubljanska borza in na katerem je možno trgovati z instrumenti, ki so uvrščeni v posamezni segment. 

Preglednost trgovanja na trgu SI ENTER se zagotavlja z dostopnostjo trgovalnih podatkov ter objavami izdajateljev, ki so v skladu z Uredbo MAR in Pravili trga SI ENTER dolžni razkrivati regulirane informacije.

Trg SI ENTER je strukturiran glede na vrsto in kvaliteto instrumenta ter je razdeljen na naslednje segmente: