Sektorska razvrstitev: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
GGNG SI0031101940 GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO A 02200 1.705.906 100,00 % 0,00 0,00 %
MIRG SI0031113184 MIR A 01110 - 0,00 % 0,00 0,00 %
RMSG SI0031108358 KG RAKICAN A 01110 - 0,00 % 0,00 0,00 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.