Sektorska razvrstitev: Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
KKKG SI0031100124 KOSTAK E 36000 - 0,00 % 0,00 0,00 %
KNGG SI0031101668 KOMUNALA NOVA GORICA E 38110 - 0,00 % 0,00 0,00 %
KSPG SI0031102245 KSP SEZANA E 38110 404.294 100,00 % 0,00 0,00 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.