Sektorska razvrstitev: Promet in skladiščenje

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
BTC SI0031101965 BTC H 52240 77.869.400 100,00 % 0,00 0,00 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.