Nadzorni svet

 • mag. Ivana Gažić, predsednica nadzornega sveta
  • Izobrazba: diplomirana ekonomistka, executive MBA
  • Sedanje delovno mesto: predsednica uprave Zagrebške borze 
  • Pretekle vidnejše delovne in vodstvene funkcije:
   • izvršna direktorica za investicijsko bančništvo, Hypo Alpe-Adria-Bank, Hrvaška;
   • vodja oddelka strukturnega financiranja, Societe Generale Splitska banka, Hrvaška
  • Članstvo v drugih organih vodenja ali nadzora:   
   • Funderbeam South-East Europe, Hrvaška - članica uprave
   • SEE LINK Skopje, Makedonija - predsednica nadzornega sveta
 
 • mag. Tomislav Gračan, član nadzornega sveta
  • Izobrazba: magister ekonomike podjetij, diplomirani pravnik
  • Sedanje delovno mesto: član uprave Zagrebške borze
  • Pretekle vidnejše delovne in vodstvene funkcije:
   • direktor sektorja za upravljanje, Hvb Leasing Hvraška d. o. o. / Unicredit Leasing Hrvaška d. o. o.
   • svetovalec upravi za upravljanje in pravne zadece, Hypo-Leasing, Hrvaška d. o. o.
  • Članstvo v drugih nadzornih svetih: /
 
 • mag. Matko Maravić, član nadzornega sveta
  • Izobrazba: magister finančnega prava, diplomirani ekonomist
  • Sedanje delovno mesto: predsednik uprave Interkapital vrijednosni papiri d. o. o.
  • Pretekle vidnejše delovne in vodstvene izkušnje:
   • oddelek za strategije in trge kapitala, Agrokor d. d.
   • oddelek investicijskega bančništva, Interkapital vrijednosni papiri d. o. o.
  • Članstvo v drugih nadzornih svetih: Zagrebška borza, d. d.

  Komisija za revizijo in tveganja

 • mag. Tomislav Gračan, predsednik komisije 
 • mag. Ivana Gažić, članica komisije 
 • mag. Matko Maravić, član komisije