Organizacijska struktura: Svet članov in izdajateljev

V okviru Ljubljanske borze sta v prvi polovici leta 2010 začela z delovanjem Svet članov in Svet izdajateljev, nova organa za podporo razvoja kapitalskega trga v Sloveniji.

Oba Sveta delujeta na strateškem nivoju in Ljubljanski borzi podajala usmeritve in pobude glede pomembnih vprašanj trga kapitala, predvsem spremljanje smernic razvoja korporativnega upravljanja, razvoja sistemov borznega trgovanja, poravnave in finančnih produktov, nadaljnjega razvoja ter ostalih pomembnih aktivnosti na področju borznih članov in izdajateljev. Člani sveta funkcijo opravljajo v interesu vseh članov in izdajateljev ter v interesu razvoja kapitalskega trga.

Svet borznih članov sestavljajo najpomembnejši udeleženci slovenskega kapitalskega trga.

Svet izdajateljev sestavljajo najpomembnejša slovenska podjetja, uvrščena na organizirani trg Ljubljanske borze.

 
 • Svet članov Ljubljanske borze
 •  

  • mag. Simon Mastnak, direktor sektorja zasebnega kapitala, Generali Investments
  • g. Igor Štemberger, predsednik uprave, Ilirika BPH, d. d.
  • mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenje bank Slovenije
  • ga. Martina Štefančič Vrščaj, vodja oddelka poslovanja z vrednostnimi papirji BKS Bank AG, Bančna podružnica
  • g. Mitja Tomažinčič, direktor Sektorja investicijskega bančništva in skrbniških storitev, NLB, d.d.
 • Svet izdajatejev Ljubljanske borze
 •  

  • mag. Brane Kastelec, direktor finančnega sektorja Krka, d.d., Novo mesto
  • mag. Polona Pirš Zupančič, članica uprave, Pozavarovalnica Sava, d.d.
  • mag. Uroš Ivanc, član uprave, Zavarovalnica Triglav, d.d.
  • mag. Barbara Jama Živalič, vodja IR, Petrol, d.d., Ljubljana
  • dr. Vida Žurga, članica uprave, Telekom Slovenije, d.d.
  • ga. Uršula Kovačič Košak, direktorica finančnih trgov, NLB d.d.