Sektorska razvrstitev: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

Oznaka ISIN Ime SKD Tržna kapitalizacija Delež tržne kap. Promet Delež prometa
ALFG SI0031109000 A1 M 70100 8.904.000 10,07 % 0,00 0,00 %
EMVG SI0031109141 ESOTECH M 71129 - 0,00 % 0,00 0,00 %
IGAR SI0031114778 IGMAT M 71200 - 0,00 % 0,00 0,00 %
ILAR SI0031115999 ILANA M 70220 35.146.400 39,74 % 0,00 0,00 %
IMDR SI0031116054 IMP M 71129 - 0,00 % 0,00 0,00 %
KINR SI0031116062 KOMPAS INT M 70100 720.192 0,81 % 0,00 0,00 %
PBVG SI0031112053 PROJEKTIVNI BIRO VELENJE M 71129 - 0,00 % 0,00 0,00 %
RMEG SI0031107665 ENERGIJA RM M 70220 43.415.925 49,09 % 0,00 0,00 %
SOUR SI0031117474 SOL 8 M 70220 - 0,00 % 0,00 0,00 %
TBJG SI0031109042 TBJ M 71129 248.837 0,28 % 0,00 0,00 %
TKED1 SI0031800053 TOKUEI GDR M 70220 - 0,00 % 0,00 0,00 %
  • Oznaka
  • SKD
  • Delež tržne kap.